PLYNUTÍ

9. - 12. 10. 2019, Skalka u Doks

Seminář o nalezení svého rytmu v proudu života

V životě zažíváme chvíle, kdy se věci daří a vše do sebe zapadá. V práci, ve vztazích, v každodenních maličkostech. Jako bychom mávli kouzelnou hůlkou a vše se děje, jak má. Jsou to chvíle, kdy jsme sladění sami se sebou i s okolním světem. Chvíle, kdy jsme se pustili kontroly a necháváme se vést proudem života.

Říká se tomu plynutí (anglicky flow, nebo zone). Je to stav, ve kterém jsme plně přítomní a ponoření do toho, co právě děláme. V cestě nám nestojí žádné překážky, ztrácíme pojem o čase a jsme zajedno s tím, co děláme. Plynutí se také popisuje jako kombinace plného zapojení, uvolněné koncentrace a radosti z aktivity. S tímto stavem pracují vědomě například vrcholoví sportovci.

Plynutí se nedá vyrobit, pouze umožnit. Ne semináři se seznámíte s technikami a postupy, které vám umožní dostat se do tohoto stavu častěji a vědomě. Dozvíte se, jaké věci si můžete v životě přenastavit tak, abyste mohli hladce plynout. A pomocí Human designu se podíváme na způsoby, jak se ve flow projevujete v různých životních oblastech. Jazykem Human designu se tomu říká profil.

  • Chcete prožívat více naplnění a plynutí?
    Překážky na které narážíme jsou někdy výzvou a součástí cesty, jindy zbytečné a vysilující. Chcete se těm zbytečným vyhnout? Chcete ve vašem životě častěji zažívat chvíle, kdy vše do sebe zapadá a vy plynete?
  • Chcete lépe chápat a přijímat sebe sama?
    Na semináři se propojíte s tím, co beztak žijete každou chvíli svého života, ale co většinou nevnímáte. Je to trochu jako dívat se do svého oka - okem vše vidíme, ale bez zrcadla se na něj podívat nemůžeme.
  • Jste ochotní dát, abyste dostali?
    Seminář je jako výprava do neznáma. Jste ochotní vystoupit z vaší komfortní zóny? Pouze když se vydáte na cestu, můžete objevit něco nečekaného, co vás obohatí. Podporou vám bude kruh podobně naladěných lidí.

Profil a plynutí

Profil vyjadřuje způsob našeho fungování. Je jako tónina, ve které ladíme, frekvence našeho života.  Ať už se nám daří nebo ne, naše vítězství i prohry, vše v našem životě se odehrává v kontextu profilu. Profil nám umožní hladké plynutí životem, ale také nám podrazí nohy, když se sebou neladíme.

Profil je vám důvěrně známý, neustále se projevuje ve všem, co děláte. Podobně jako špička nosu však na něj příliš nevidíte, dokud se s ním dobře neseznámíte. Na semináři budete poznávat svůj profil a ladit se na něj pomocí tvůrčích cvičení, sdílení a dalších technik. To vám umožní prožitek, nacítění se a harmonizaci s vaším způsobem fungování. Přijetí sebe sama a odevzdání se vašemu způsobu bytí, bez posuzování.

Video o Profilu - co to je, jak nás ovlivňuje

Na semináři zažijete...

PLYNUTÍ

Vyzkoušíte si, jak vědomě vstupovat do plynutí a co vás v tom podpoří v každodenním životě.

PROPOJOVÁNÍ HEMISFÉR

Naučíte se cvičení, které harmonizuje mysl, posiluje tvořivost a zlepšuje zdraví.

SDÍLENÍ V MALÝCH SKUPINKÁCH

Budete mít prostor otevřít se a sdílet v bezpečném prostředí.

AKTIVITY A HRY

Vyzkoušíte věci, které jste možná nikdy nedělali. Zahrajete si hry, které vás pobaví a uvolní.

TVŮRČÍ PSANÍ

Technika asociativního psaní vám pomůže v sebe reflexi, tvořivosti a uvolnění.

PŘÍRODA

Strávíte čas v krásné přírodě mezi loukami a lesy.

Znalost profilu je velmi praktická – je ukazatel toho, kde se právě nacházíme. Zda ladíme, nebo jdeme sami proti sobě. Je také velmi užitečné znát profil vašich partnerů, spolupracovníků, dětí a dalších blízkých. Usnadňuje to porozumění druhým a zkvalitňuje náš vzájemný vztah.

foto z předchozího semináře na Skalce

Budeme pracovat individuálně, ve skupinách o čtyřech i jako celek. Kombinace teoretické části a tvůrčích technik ve spojení s pohybem a relaxací vám umožní vhledy do podstaty vašeho fungování. Díky tomu si odneste vědění osvojené skrze vaše vlastní prožitky.

foto z předchozího semináře na Skalce

Použijeme přitom několik informací z vaší Human design mapy. Cílem semináře není výuka Human designu - ten je pouze nástrojem, který poskytne podněty pro váš osobní proces. Pro účast na semináři nepotřebujete o HD znát vůbec nic.

foto z předchozího semináře na Skalce

Co vás čeká

Na semináři dostanete podklady s podrobným popisem vašich profilových linek.

Pomocí tvůrčích technik, především asociativního psaní (tzv. psaní divoké mysli), získáte vaše vlastní, velmi cenné pochopení svého profilu. Díky své vlastní práci si s oběma linkami postupně vybudujete vědomý vztah. To vám umožní vnímat přítomnost svého profilu ve vašem životě, více je přijímat, respektovat a být s ním (sami se sebou) v souladu.

Váš proces dále podpoří "meditační" cvičení na propojování mozkových hemisfér, hry a relaxaci v leže za doprovodu "šamanských" rytmů atd.

 

foto z předchozího semináře na Skalce
foto z předchozího semináře na Skalce

Důležitou součástí a zároveň velkou podporou v celém procesu je sdílení ve skupinkách o čtyřech lidech. Prolínání logických, tvůrčích a prožitkovo-relaxačních částí tvoří vyvážený celek, což účastníci mnou vedených seminářů velmi oceňují. Nejvíce si však chválí skupinky, ve kterých běhěm semináře sdíleli svůj proces.

Tyto vědomosti budou dále doplněné uceleným popisem vašeho vnitřního nastavení (Písemný rozbor), který dostanete jako bonus. Pokud již rozbor máte, vyrobím vám rozbor pro někoho jiného.

Profil je dvojí frekvence, na které celý život ve všech směrech vždy a všude fungujeme.
Je to naladění naší osobnosti
a našeho těla, duše a hmoty.
Být v harmonii s profilem vám umožní hladce
plynout v proudu života.

Jakub Střítezský

Váš průvodce / lektor semináře

Více se o Jakubovi dozvíte zde.

Několik organizačních informací

Začínáme ve středu 9.10. ve 13:30 hod.

Přijíždět můžete již od 12:30 hod, kdy začíná registrace.
Začínáme společným obědem ve 13:30 a poté vlastním programem.
Bydlí se v místě konání (Skalka u Doks č. 22, web Skalky + mapa), cena viz níže.

Končit budeme v sobotu do cca 17:00. Je důležité zůstat až do konce.
Doporučuji, abyste si nechali zbytek soboty a neděli volné, jen pro sebe a integraci.

Na Skalku jezdí přímý autobus z Prahy a budu též organizovat spolujízdu.

K účasti na semináři potřebujete znát svůj čas narození, alespoň přibližně.
Čas můžete i zpětně dohledat a poslat po přihlášení.

Seminář je prožitkový. Nejedná se o výuku Human designu 
a znalost Human designu není pro účast zapotřebí.

Skalka je rezidenční centrum pro semináře uprostřed nádherné přírody.

CENA SEMINÁŘE

Cena semináře: 4.900 Kč / € 196
Strava a ubytování cca: 2170 Kč / € 87
Celková cena včetně stravy a ubytování: 7.070 Kč / € 283
(zahrnuje bonus v hodnotě 1.400 Kč:  Písemný rozbor vašeho designu)

Bonus pro účastníky

Účastníci semináře dostanou zdarma Písemný rozbor svého designu (v hodnotě 1.400 Kč).

Rozbor obsahuje ucelený popis vašeho vnitřního nastavení, darů a talentů a ideálního způsobu rozhodování. Více se o Rozboru dozvíte zde.

(Pokud již Rozbor máte, vyrobím jej pro někoho vám blízkého)

Zpětná vazba účastníků

Seminář byl neuvěřitelnou zkušeností v poznání sama sebe a svých darů. Otevřely se mi dveře naprosto nových možností jak žít i pracovat. Největším zážitkem bylo závěrečné ztvárnění „filmové postavy“ a následné kreslení obrázků. Celý tento proces byl velmi silně transformativní a byl to fantastický finálový skok do hlubin své osobnosti. Seminář byl pro mě nesmírně obohacující. Moc děkuji.
Petr Horáček
Byl jsi nám citlivým průvodcem a zároveň pevnou oporou. Inspirativní bylo pobývat ve společností účastníků a hledat s nimi odpovědi na otázky a tvořit. Vzpomínám na předchozí dny, na sezení pod stromem, pohledy do krajiny, chutné společné jídlo a sdílení ve volných chvílích. Celý program byl příjemně vyvážený a dostatečně naplněný. Cítím vděčnost k tobě, sobě i všem přítomným spolutvůrcům.
Ludmila Chroustová
Tvůj styl vedení, Jakube: klid, pohoda, pevnost. Střídání mentální a fyzické aktivity. Pozvání hostů - nebyla to tvá "vanmenšou". Raní aktivní meditace daly energii k celodenní práci. Plavání v rybníku bylo to super. Psaní divoké mysli - můj vnitřní divoch se probudil. A pak, že jsem si mohl některý svůj talent hned naplno vyzkoušet... A lidi. Rozmanitost a tolerance, přijetí, že každý je nějaký a klidně hodně jiný. Seminář hodnotím jako mistrovskou práci.
Michal Tiller

Více referencí a fotografií z předchozích seminářů naleznete zde