O Human designu

Cesta Hrdiny je cestou za naplněním našich schopností a plným projevením našich talentů. To je největší dobrodružství našeho života. Každý jsme hrdinou svého osobního příběhu, na cestě za odvahou a překonání vnitřních bloků. Na této cestě nám zásadně pomáhá znalost sebe sama. A to právě Human design nabízí.

Human design mapuje přirozený stav bytí. Popisuje naše dary a talenty a ideální způsob jejich projevení ve světě. Ukazuje, jak se projevujeme v jednotlivých životních oblastech: emoce a pocity, intuice, vůle, životní síla, identita, směřování, komunikace, myšlení atd. Každá z těchto oblastí souvisí s určitým energetickým centrem v těle. Human design ukazuje, jak můžeme fungovat v souladu s naším vnitřním nastavením. Kudy vede cesta nejmenšího odporu k naplnění našeho životního poslání a co to pro nás konkrétně znamená.

ukázková mapa Human designu

Mapa designu se vypočte na základě času a místa narození. Můžete si ji zdarma vygenerovat zde. Ukazuje, ve kterých životních oblastech se projevujeme stálým, stabilním způsobem (a jak konkrétně), a kde jednáme v závislosti na okolních vlivech (a jak konkrétně). Jedno z center v mapě je také místem, kde sídlí náš hlas pravdy, náš vnitřní kompas. Tím se můžeme bezpečně řídit při svém rozhodování.

Základní poselství Human designu je, že každý máme svůj hlas pravdy, kterému můžeme naslouchat a nechat se jím vést. Jen my sami víme, co prožíváme. Nikdo jiný proto nemůže vědět, jak se v které situaci máme zachovat. Nevíme to v mysli – ví to naše tělo, pocity, intuice, životní síla atd. Human design je užitečný nástroj a způsob, jak vnímat naše tělo a jeho potřeby. Jak jednat v souladu sám/sama se sebou a žít naplněný život. Osobní výstup pro klienta je velmi konkrétní, srozumitelný a prakticky uchopitelný.

Více se o Human designu můžete dozvědět zde.