PLYNUTÍ

10. - 13. 10. 2019, Skalka u Doks

V životě zažíváme chvíle, kdy se věci daří a vše do sebe zapadá. V práci, ve vztazích, v každodenních maličkostech. Jako bychom mávli kouzelnou hůlkou a vše se děje, jak má. Jsou to chvíle, kdy jsme sladění sami se sebou i s okolním světem.

Říká se tomu plynutí (anglicky flow, nebo the zone). Je to stav, ve kterém jsme plně přítomní a ponoření do toho, co právě děláme. V cestě nám nestojí žádné překážky, ztrácíme pojem o čase a jsme zajedno s tím, co děláme. Plynutí se také popisuje jako kombinace plného zapojení, uvolněné koncentrace a radosti z aktivity. S tímto stavem pracují vědomě například vrcholoví sportovci.

Plynutí se nedá vyrobit, pouze umožnit. Pomocí Human designu však můžeme popsat ingredience potřebné k tomu, abychom plynuli. Té hlavní se v jazyce Human designu říká profil.

  • Chcete prožívat více naplnění a plynutí?
    Překážky na které narážíme jsou někdy výzvou a součástí cesty, jindy zbytečné a vysilující. Chcete se těm zbytečným vyhnout? Chcete ve vašem životě častěji zažívat chvíle, kdy vše do sebe zapadá a vy plynete?
  • Chcete lépe chápat a přijímat sebe sama?
    Na semináři se propojíte s tím, co beztak žijete každou chvíli svého života, ale co většinou nevnímáte. Je to trochu jako dívat se do svého oka - okem vše vidíme, ale bez zrcadla se na něj podívat nemůžeme.
  • Jste ochotní dát, abyste dostali?
    Seminář je jako výprava do neznáma. Jste ochotní vystoupit z vaší komfortní zóny? Pouze když se vydáte na cestu, můžete objevit něco nečekaného, co vás obohatí. Podporou vám bude kruh podobně naladěných lidí.

Profil a plynutí

Profil vyjadřuje způsob našeho fungování. Je jako tónina, ve které ladíme, frekvence našeho života.  Ať už se nám daří nebo ne, naše vítězství i prohry, vše v našem životě se odehrává v kontextu profilu. Profil nám umožní hladké plynutí životem, ale také nám podrazí nohy, když se sebou neladíme.

Profil je vám důvěrně známý, neustále se projevuje ve všem, co děláte. Podobně jako špička nosu však na něj příliš nevidíte, dokud se s ním dobře neseznámíte. Na semináři budete poznávat svůj profil a ladit se na něj pomocí tvůrčích cvičení, sdílení a dalších technik. To vám umožní prožitek, nacítění se a harmonizaci s vaším způsobem fungování. Přijetí sebe sama a odevzdání se vašemu způsobu bytí, bez posuzování.

Na semináři...

Profil

Seznámíte se s vaším Profilem - základní frekvencí, na které v životě ladíte a zníte.

Sdílení v malých skupinkách

Budete mít prostor otevřít se a sdílet své prožitky v bezpečném prostředí.

Tvůrčí psaní

Pomůže vám v tom technika asociativního psaní. Díky ní necháte promluvit své vnitřní já.

Propojování hemisfér

Naučíte se cvičení, které harmonizuje mysl, otevírá tvořivost a zlepšuje zdraví skrze propojení mozkových hemisfér

Hry

Zahrajete si hry, které vás pobaví a uvolní.

Příroda

Budete mít příležitost strávit čas v krásné přírodě mezi loukami a lesy poblíž Máchova jezera.

Znalost profilu je velmi praktická – je ukazatel toho, kde se právě nacházíme. Zda ladíme, nebo jdeme sami proti sobě. Je také velmi užitečné znát profil vašich partnerů, spolupracovníků, dětí a dalších blízkých. Usnadňuje to porozumění druhým a zkvalitňuje náš vzájemný vztah.

foto z předchozího semináře na Skalce

Budeme pracovat individuálně, ve skupinách o čtyřech i jako celek. Kombinace teoretické části a tvůrčích technik ve spojení s pohybem a relaxací vám umožní vhledy do podstaty vašeho fungování. Díky tomu si odneste vědění osvojené skrze vaše vlastní prožitky.

foto z předchozího semináře na Skalce

Použijeme přitom několik informací z vaší Human design mapy. Cílem semináře není výuka Human designu - ten je pouze nástrojem, který poskytne podněty pro váš osobní proces. Pro účast na semináři nepotřebujete o HD znát vůbec nic.

foto z předchozího semináře na Skalce

Co vás čeká

Na semináři dostanete podklady s podrobným popisem vašich profilových linek.

Pomocí tvůrčích technik, především asociativního psaní (tzv. psaní divoké mysli), získáte vaše vlastní, velmi cenné pochopení svého profilu. Díky své vlastní práci si s oběma linkami postupně vybudujete vědomý vztah. To vám umožní vnímat přítomnost svého profilu ve vašem životě, více je přijímat, respektovat a být s ním (sami se sebou) v souladu.

Váš proces dále podpoří "meditační" cvičení na propojování mozkových hemisfér, hry a relaxaci v leže za doprovodu "šamanských" rytmů atd.

 

foto z předchozího semináře na Skalce
foto z předchozího semináře na Skalce

Důležitou součástí a zároveň velkou podporou v celém procesu je sdílení ve skupinkách o čtyřech lidech. Prolínání logických, tvůrčích a prožitkovo-relaxačních částí tvoří vyvážený celek, což účastníci mnou vedených seminářů velmi oceňují. Nejvíce si však chválí skupinky, ve kterých běhěm semináře sdíleli svůj proces.

Tyto vědomosti budou dále doplněné uceleným popisem vašeho vnitřního nastavení (Písemný rozbor), který dostanete jako bonus. Pokud již rozbor máte, vyrobím vám rozbor pro někoho jiného.

Začínáme ve čtvrtek v 18:30, prosím doražte alespoň 30 min před začátkem. Příjezd a registrace jsou možné od 16:00.

Zpětná vazba účastníků

Co o předchozích seminářích napsali jejich účastníci (více zde)

Při psaní se mi vyplavovaly stále dokola touhy a radosti, se kterými jsem neskutečně rezonoval, až do poslední redukce, kdy mi bylo naprosto jasné, kterým směrem bych se měl ubírat - podnikání, které může být zároveň radostí i posláním. Po ukončení jsem byl neskutečně nabitý energií. Velký dík za velmi obohacující zážitek.

Zdeněk Kubišta

Seminář byl jedinečný ve své tvořivé a upřímné atmosféře. Aktivity mne těšily všechny. Hudba byla zásadní. Potřebná a právě tak trefná. Spřátelení se s vlastní duší, klid a mír z toho pramenící. Odešel strach, cítím se silná. Cítila jsem velký vděk, že mám štěstí něco takového zažívat... Děkuji za všechno.

Irena Kočí

Aktivní přístup k poznávání sebe sama. Možnost si prakticky přijít na své dary a ty pak sdílet ve skupině s podobně naladěnými lidmi. Učení hrou a děláním. A to vše v bezpečném, příjemném prostředí a pod přátelským vedením. Děkuji za vytvoření tohoto prostředí. Sama doma bych si takový prostor pro sebe jen těžko vytvořila.

Leona Herudková

Více fotografií z předchozích seminářů na Skalce naleznete zde.

Profil je dvojí frekvence, na které celý život ve všech směrech vždy a všude fungujeme.
Je to naladění naší osobnosti
a našeho těla, duše a hmoty.
Být v harmonii s profilem vám umožní hladce
PLYNOUT V PROUDU ŽIVOTA.

Jakub Střítezský

Váš průvodce / lektor semináře

Bonus pro účastníky

Účastníci semináře dostanou zdarma Písemný rozbor svého designu (v hodnotě 1.400 Kč).

Rozbor obsahuje ucelený popis vašeho vnitřního nastavení, darů a talentů a ideálního způsobu rozhodování. Více se o Rozboru dozvíte zde.

(Pokud již Rozbor máte, vyrobím jej pro někoho vám blízkého)

CENA SEMINÁŘE

Cena semináře: 4.900 Kč / € 196
Strava a ubytování cca: 2170 Kč / € 87
Celková cena včetně stravy a ubytování: 7.070 Kč / € 283
(zahrnuje bonus v hodnotě 1.400 Kč:  Písemný rozbor vašeho designu)
Zde bude v červnu link pro přihlášky

Link bude funkční na v červnu (jún) 2019.