Přihláška na seminář Životní poslání

Vaše přihláška bude platná teprve po uhrazení plné ceny semináře.

Platbu za jídlo a ubytování (4.600 Kč) budeme vybírat v hotovosti až na semináři.

Uveďte zde skutečné jméno účastníka, na faktuře se jméno ani email nezobrazí.

STORNO PODMÍNKY (výňatek z textu všeobecných obchodních podmínek)
Pokud se odhlásíte méně než 14 dní před datem konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 50% ceny semináře.
Pokud se odhlásíte méně jak 7 dnů přede dnem konání semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.
Pokud však bude seminář zcela
naplněný a na vaše místo najdu náhradníka, vrátím vám i tak 50% ceny semináře.