Přihláška na seminář Životní poslání

Vaše přihláška bude platná teprve po uhrazení plné ceny semináře.

Platbu za jídlo a ubytování (4.400 Kč) budeme vybírat v hotovosti až na semináři (pouze v Kč, není možné platit v EUR).

Uveďte zde skutečné jméno účastníka, na faktuře se jméno ani email nezobrazí.

STORNO PODMÍNKY (výňatek z textu všeobecných obchodních podmínek)
Pokud se odhlásíte méně než 14 dní před datem konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 50% ceny semináře.
Pokud se odhlásíte méně jak 7 dnů přede dnem konání semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře. Pokud však bude seminář zcela naplněný a na vaše místo najdu náhradníka, vrátím vám i tak 50% ceny semináře.