Jste připraveni zkoumat své dary a projevit své talenty?

Nahlédněte pod povrch své reality, zjistěte, co řídí a motivuje vaše činy, odkryjte krásu a tajemství sebe sama...

v kurzu PRAVDA V NÁS

(online + závěrečná živá akce)

7.5. - 29.6. 2019

Představte si, jaké by bylo 
plně projevit váš potenciál...

Znát své největší dary a být v napojení na svoje vnitřní zdroje.
Důvěřovat vedení svého "hlasu pravdy" a umět rozpoznat, co je pro vás správné a co rušivé.
Zbavit se nezdravého tlaku/stresu, ať už myšlenkového, nebo fyzického.
Vzdát se potřeby něco dokazovat tam, kde vám to nepatří.
Vnímat a docenit to, co pro vás má hodnotu.
Vzdát se viny a přijmout svou jedinečnost a odlišnost od druhých.
Vztahovat se k druhým z místa sebe-lásky a přijetí.
Chápat, jak druzí lidé fungují a jak s nimi ideálně komunikovat.

Jak tento kurz změní váš život?

Kurz Pravda v nás posílí napojení na vaše hlavní dary, podpoří v jednání v souladu s vaším vnitřním nastavením (designem) a hladkém plynutí životem. Z tohoto místa můžete vstupovat do zážitků a vztahů způsobem, který je pro vás správný a který je opravdu váš. Díky tomu přichází do života pocit smysluplnosti a naplnění.

Díky kurzu budete lépe vnímat, jak vaše energie přirozeně funguje ve vztahu s druhými lidmi. Budete podpořeni ve sdílení vaší jedinečnosti.

Co je Human design?

Human design je užitečný nástroj pro lidi, kteří se probouzí ke svému potenciálu. Je mapou pro život, který je opravdu váš. Nabízí spolehlivé ukazatele, které vás vedou na cestě k větší citlivosti a učí důvěře ve vaši vrozenou moudrost. Mapa designu představuje váš jedinečný energetický otisk (design) a ukazuje vám, jak se znovu a znovu pouštět představ, které má o životě vaše mysl, a dělat správná rozhodnutí. Rozhodnutí, která nepochází z mysli, ale z hlubšího místa, které se nazývá vnitřní Autorita. Tento "hlas pravdy" je vám důvěrně známý, ale možná jste mu zapomněli či přestali naslouchat. Human design vám ukáže sebe sama z jiného úhlu pohledu. Žít v souladu s designem vás posílí ve schopnosti projevit vaši archetypální podstatu a vede k integraci mysli a těla.

Pravda v nás

Hlavním cílem tohoto kurzu je podpora ve vašem osobním procesu a růstu. To bude prohloubené a uzemněné díky sdílení s dalšími účastníky během online webinářů, kdy budete inspirování zážitky ostatních a sami můžete sdílet své zkušenosti.

Porozumíte svému ideálnímu způsobu fungování a rozhodování. Jak se projevujete a jednáte v různých životních oblastech v závislosti na aktivaci devíti energetických center vašeho designu.

Průvodcem vám bude zkušený učitel a profesionál Human designu Jakub Střítezský.

Je tento kurz pro vás?

 • Chcete-li zažívat méně zbytečných překážek a odporu, být více přítomni tomu, co se odehrává, a být v napojení na svou pravdu... pak ano.
 • Pokud vás zajímá, jak fungovat ve vztazích vědomě a v souladu sami se sebou, Human design je v tomto ohledu skvělý navigační nástroj.
 • Jediným předpokladem pro účast je ochota experimentovat a vystoupit ze své komfortní zóny.
 • Tohoto kurzu se zúčastnili lidé všech věkových kategorií (od 20 let výše) a různých povolání, kterým pomohl k větší sebedůvěře a soběstačnosti.

Kurz Pravda v nás je také 1. krokem vzdělávacího programu Human designu, včetně profesionálního výcviku.

Jak vás tento kurz transformuje?

Poznejte sebe sama

Dozvíte se, jak být v souladu se svými vnitřními zdroji a dary a jak naplnit svůj potenciál.

Hlas pravdy

Naučíte se rozpoznávat a naslouchat své vrozené moudrosti a nechat se jí vést.

Ideální způsob bytí

Navážete vědomý vztah se svým ideálním způsobem bytí, abyste mohli plynout životem.

Komunikace

Naučíte se, jak komunikovat efektivně a upřímně s druhými, tak, abyste si navzájem rozuměli.

Vztahy

Když jsme pravdiví sami k sobě, umožníme druhým, aby také byli sami sebou. To mění všechny vaše vztahy.

Váš průvodce


Jakub Střítezský
Váš průvodce - lektor kurzu

Již od mládí mě zajímala témata jako meditace, lucidní snění, psychologie… Četl jsem knihy od Stanislava Grofa, Carlose Castanedy, Tolkiena, Osha a další. Hledal jsem způsoby, jak plně projevit svoji životní sílu. A přesto pořád narážel na neviditelné bariéry uvnitř sebe sama.

Cítil jsem, že od života můžu chtít víc, aniž bych to přesně pojmenoval, či věděl, jak toho dosáhnout. Hledání mě dovedlo k Tai-chi, meditaci, konstelacím, terapiím, NLP a dalším technikám. Vše mi nějak pomohlo, ale nic nepřineslo skutečně to, co jsem hledal.

Hledal jsem něco, co by mi pomohlo být uzemněný v každodenním životě. A když jsem poprvé spatřil svoji mapu, věděl jsem, že se o Human designu potřebuji dozvědět víc. Do měsíce jsem si objednal výklad a začal HD studovat online.

0
Let profesionálních zkušeností
0
Realizovaných seminářů
0
Účastníků seminářů
0
Osobních konzultací

Po několika měsících studia jsem věděl, že se chci Human designu věnovat profesionálně. Prošel jsem si všemi úvodními kurzy a profesionálním výcvikem - a to hned dvakrát po sobě, abych získal lepší perspektivu. Nejprve s Lyndou Bunnel a poté s Genoou Blivenem, ředitelem Human Design America. 

Byl jsem ohromený hloubkou tohoto systému. Tím, jak mi pomáhá k většímu uzemnění a pochopení sebe sama. Skvělé je, že mi neříká, jak mám žít, ale ukazuje, jak můžu naslouchat své vlastní pravdě.

Po několika letech strávených v zahraničí jsem se vrátil zpět do Prahy a začal nabízet výklady.  Díky mé práci se s Human designem seznámilo stále více lidí v ČR i SR. 

Začal jsem učit úvodní kurz (Pravda v nás) a překládal kurzy svého učitele Genoy Blivena, který se stal mým mentorem a přítelem. Ti, kdo přišli na výklad či na seminář, mě doporučovali známým. Dělal jsem přednášky a rozhovory do časopisů i v  televizi (Show Jana Krause).

Od roku 2008 jsem udělal přes 3000  výkladů a provedl přes 450 účastníků kurzem Pravda v nás - jak v češtině, tak v angličtině. Učím i další semináře a kurzy, včetně profesionálního vzdělávání, a někteří mí studenti jsou již certifikovaní profesionálové. Na mezinárodní úrovni funguji jako učitel pro Human Design America.

Vzhledem ke svému vlastnímu designu se zaměřuji především na podporu druhých při získání více osobní síly, soběstačnosti a sebelásky. Jazykem HD jsem tzv. manifestující Generátor s profilem 2/4, narozený 21.2. 1976 ve 04:25 v Litoměřicích.

Jak kurz probíhá

1. lekce bude zpřístupněná 2.5. 2019
1. webinář
(setkání v online třídě) se koná 7.5. 2019 od 18:30 (úterý)
Všechny další webináře se konají ve středu od 18:30 do 20:00 hod

 • Kurz obsahuje 7 lekcí (video/mp3, cca 10 hod).
 • 7 webinářů (v délce do 90 min) a závěrečný celodenní seminář v Praze.
 • Jednotlivé lekce můžete shlédnout v členské sekci webu (video), nebo si je stáhnout (mp3 s vizuály).
 • Na lekce navazuje webinář (online setkání). 
 • Webináře jsou příležitostí pro sdílení a otázky a přitom budeme pracovat s vaší mapou.
 • Všechny lekce a webináře můžete kdykoliv shlédnou ze záznamu.
Vývoj od sedmi k devíti energetickým centrům v těle člověka
 • Kombinace nahraných lekcí a živých setkání (online i osobně) umocňuje prožitek a praktický přínos do každodenního života. 
 • Skupinová energie a sdílení vás podpoří ve vlastním procesu a experimentování.
 • Webináře jsou překvapivě osobní a živé
 • Celý kurz má za cíl podpořit vás ve schopnosti žít a respektovat vaše vnitřní nastavení (design). "Jednoduše" být sám/sama sebou.
 • Tento kurz nabízí příležitost vzdát se fantazií o tom, jak by měl život vypadat, a žít život, který je opravdu váš.
 • ZDROJE KE STAŽENÍ obsahují audio záznamy všech lekcí i webinářů.
 • Dále si můžete stáhnout vizuály (grafickou prezentaci) z každé lekce.
 • Získáte také popisy všech bran a drah v mapě Human designu.
 • A další materiály.
 • Závěrečný živý seminář se koná v sobotu 29.6. (9:30-17:30h) v Praze.

Obsah jednotlivých lekcí kurzu

V kurzu Pravda v nás se dozvíte, jak mapa vašeho designu znázorňuje vaše vnitřní nastavení a fungování v souladu s přirozenými projevy vaší životní síly a energie. Kurz je zcela praktický v zaměření na každodenní život a harmonizaci sami se sebou. Podpoří vás v respektování vašeho vnitřního nastavení (designu) a následování vašeho "hlasu pravdy", což vede k přirozenému projevu vašich darů a talentů. Budeme se dívat na to, jaký je váš ideální způsob fungování. Jak se projevujete v jednotlivých oblastech života, které jsou zastoupeny energetickými centry v těle. A jak můžete proměnit své podmíněnosti ve zdroj síly a moudrosti.

Obsah a datum zpřístupnění lekcí v členské sekci + data webinářů

1 - ÚVOD DO HUMAN DESIGNU

zpřístupnění první lekce (video, mp3): 2.5.
první online
webinář: 7.5. v 18:30 (úterý)

Představení účastníků kurzu
Úvod do kurzu Pravda v nás (22 min = délka lekce v členské sekci)
Úvod do HD: mapa, definice, otevřenost, podmíněnosti atd. (75 min)

2CENTRA A AUTORITY - ÚVOD DO TÉMATU
+ SOLAR PLEXUS
(centrum a emocionální autorita)

online webinář: 15.5. v 18:30 (středa)

Úvod do tématu energetických center (40 min)
Úvod do tématu vnitřní autority (25 min)
Popis centra Solar plexu a s ním související emocionální autority (10+40 min)

3 - CENTRA: KOŘEN, SAKRÁL, SLEZINA
+ AUTORITA: INTUITIVNÍ

online webinář: 22.5. v 18:30 (středa)

Popis center: Kořen, Sakrál, Slezina (cca 33 min)
Popis autority z centra Sleziny - intuitivní autorita (cca 10 min)

4 - CENTRA: EGO, G, KRK
+ AUTORITA Z EGA, G

online webinář: 29.5. v 18:30 (středa)

Detailní popis center: Ego, G, Krk (cca 34 min)
Popis autorit z center Ega a G (cca 14 min)

5 - CENTRA: HLAVA, ADŽNA
+ AUTORITA Z PROSTŘEDÍ

online webinář: 12.6. v 18:30 (středa)

Detailní popis: Hlava, Adžna (cca 23 min)
Popis autority z prostředí (cca 7 min)

6 - ČTYŘI TYPY (ÚVOD) + MANIFESTOR A GENERÁTOR

online webinář: 19.6. v 18:30 (středa)

Úvod do tématu energetických typů a jejich vztahů (47 min)
Manifestující typ (65 min)
Generující typ (53 min) + Sakrální autorita (10 min)

7 - PROJEKTOR A REFLEKTOR

online webinář: 26.6. v 18:30 (středa)

Projektující typ (64 min)
Reflektující typ (69 min)

8 - ZÁVĚREČNÁ ŽIVÁ AKCE V PRAZE

29. 6. 2019 v Praze, 9:30 - 17:30 hod

Na závěrečném celodenním semináři se budeme věnovat tématům autorit
a jakýmkoliv vašim otázkám. Budeme také používat tvůrčí techniky
pro posílení vašeho vztahu s vlastním designem.

Díky kurzu získáte nejen hlubší pochopení vašeho vlastního designu, ale také ucelený přehled o ostatních typech a způsobech rozhodování (tzv. autorita). Dozvíte se, s jakou životní oblastní souvisí jednotlivá energetická centra a jak se projevují.

To vše vám umožní lépe rozumět svým blízkým (partnerům, dětem atd.), vnímat vzájemné odlišnosti a respektovat jedinečnost každého z nás. Respektování našeho nastavení mění problematická témata ve zdroj životní moudrosti a růstu.

Přednáška Úvod do Human designu

Před 3 lety jsem živě vysílal představení HD na YouTube.
Obsahově se toto představení částečně shoduje s 1. lekcí kurzu - v kurzu jsou však tyto informace lépe strukturované a detailněji rozvedené.

Zpětná vazba účastníků

Co o kurzu Pravda v nás napsali účastníci předchozích běhů

Seznámení s Human designem bylo jako by se na mé cestě objevila vstupní brána k mnohem hlubšímu poznání. K průchodu branou mi však tehdy něco chybělo ... Kurz, který jsi vedl, byl jako klíč, který mi tuto bránu odemkl a já mohla vstoupit dovnitř. Navíc mám všechny podklady u sebe, vše je natočené a mohu si cokoli znovu poslechnout a dohledat. Jak říkáš, i když člověk sleduje po několikáté, vždy je tam něco nového k objevení a pochopení. Velmi podpůrný je tvůj přístup k lidem... dáváš najevo, že žádná otázka není nevhodná a to je velmi cenné. Zároveň si ale umíš uhlídat prostor a čas a to vše s hravou lehkostí. Děkuji Ti.
Marta Kotrbáčková
Kurz doopravdy poodhalí pravdu v každém z nás. Po kouskách a v kruhu lidí, kteří „jedou na stejné vlně“, chtějí se někam v sobě posunout, porozumět sobě i druhým. Koncept je úžasný, plný času na vstřebání informací, plný prostoru ke sdílení vlastních myšlenek, dojmů, prožitků i pocitů. Kruh stejně naladěných lidí odkrývá hlubiny, které by člověk sám odhaloval jen stěží. Vše je srozumitelně vysvětleno formou, kterou člověk nakonec začne používat sám v sobě. Posune se hlouběji pod povrch podmíněností, naučených zvyklostí a tlaků okolí, rodiny i společnosti. Může se na to vše podívat z jiné perspektivy. Nikdo není nucen se ničeho účastnit, ale aktivní účast je obohacující. Každý má prostor se vyjádřit a člověk se často zaslechne říkat věci, které by nečekal.
Lenka Zemanová
Kurz byl pro mě velice přínosný, prohloubil mé vědění o tom, kdo jsem, jak se mám rozhodovat, a také mi umožnil pocítit hlubší spojení s Celkem. Teprve v tomto kurzu jsem si plně uvědomil své dary a talenty, a také začínám naciťovat své poslání tady na Zemi. Pomohlo mi to tedy i najít cestu v životě. Seminář mě zaujal natolik, že jsem se rozhodl, že budu ve vzdělávání v Human designu pokračovat. Děkuji.
Daniel Bartošík
Během kurzu jsem začala chápat o co v Human designu vlastně jde a tím i o co jde v mém životě. Při jednotlivých setkáních jsem přivítala Jakubův výklad z pohledu jeho široké praxe, takže se informace poskládaly do velmi živoucího návodu, jak tyto myšlenky uchopit. Těším se na další pokračování s Jakubem a na spolužáky, kteří chtějí něco dobrého udělat nejen pro sebe, ale i pro lidi kolem sebe. Opravdu srdečně děkuji.
Hana Lejčková
Kurz byl neuvěřitelně povzbuzující. Cítím se naplněná, pobavená a zároveň smířená s tím, kým jsem a co se mi děje. Tvá trpělivost, smysl pro humor a schopnost poradit si s otázkami vytváří uvolněnou atmosféru s pocitem bezpečí. Velmi si cením tvého přístupu k výuce a tvé schopnosti pomoci druhým v zapojení.
Rebecca Rose
Poslouchal jsem záznam z 1. workshopu a jsem velmi překvapen... a to velmi příjemně... Cítím z toho, že kurzy, které pořádáš, mi umožní růst tak, jak potřebuji... to jsem snad ještě nikdy nikde nezažil.. děkuji za tu svobodu, kterou učíš a žiješ... Jsem vděčný, že se věci daly do pohybu a že jsem u Tebe v kurzu ... Díky.
Jindřich Širůček

Kurz Pravda v nás učím také v angličtině (pod názvem Living Your Design).
Zpětné vazby v angličtině si můžete přečíst zde.

Přihlašte se do kurzu Pravda v nás

Pokud vás kurz zaujal či inspiroval
svým obsahem a zaměřením,
můžete se hned přihlásit a získat 
podporu ve vašem osobním procesu.

Záruka spokojenosti / garance vrácení peněz

Pokud do 14 dnů od zahájení kurzu zjistíte, že se kurzu nechcete účastnit, dejte nám vědět a dostanete svoji celou platbu zpět. (Během této doby můžete shlédnout 2 lekce a zúčastnit se 2 webinářů.)

Cena kurzu:  3.800 Kč / 150 €

(Cena je finální, nejsem plátce DPH.)

Pro přihlášení prosím vyplňte následující údaje

(po odeslání budete přesměrováni na platební stránku)

Na základě vaší objednávky dostanete ode mě občasná sdělení, z jejichž zasílání
se můžete kdykoliv odhlásit jedním kliknutím v zápatí každého emailu.
Vaše údaje zpracovávám v souladu s 
těmito zásadami.